ΗΜΕΡΙΔΑ: Πρακτικά Θέματα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και τη Νομοθεσία για το Whistleblowing

Με μεγάλη χαρά συμμετείχα στις εργασίες μιας εξαιρετικά πετυχημένης πρωτοβουλίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, που διοργανώθηκε το Σάββατο 01 Απριλίου 2023, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο – Campus Κρήτης, με θέμα: “Πρακτικά Θέματα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και τη Νομοθεσία για το Whistleblowing”.

Ως υπεύθυνη εξωστρέφειας και μέλος ΔΣ του ΣΕΒΠΗ, δήλωσα στο χαιρετισμό μου ότι στόχος του ΣΕΒΠΗ είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη και ανταποκρίνεται πάντα σε προσκλήσεις και υιοθετεί προτάσεις και δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ειδικά της βιομηχανίας. Εκδηλώσεις όπως η ανωτέρω, συμβάλλουν σημαντικά στην πληροφόρηση, στη γνώση αλλά και στα συνεπαγόμενα οφέλη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών.
Με αφορμή τη συμμετοχή μου, ανέφερα με βεβαιότητα ότι σχετικές πρωτοβουλίες φωτίζουν πτυχές και συμβάλλουν στην ενημέρωση όλων μας για τον κανονισμό GDPR και τη σχετική νομοθεσία.

Ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιδρά στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Στόχος του ήταν η κοινή και αποτελεσματική προστασία των πολιτών σε ένα περιβάλλον ραγδαίας τεχνολογικής επανάστασης και σύγκλισης. Με την υιοθέτηση του ενισχύθηκαν τα δικαιώματα τους και διευρύνθηκε η προστασία τους αλλά αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, που να μην δεσμεύεται από τους σχετικούς κανόνες. Πέραν όμως από την υποχρέωση συμμόρφωσης, η σωστή εφαρμογή των κανόνων του GDPR είναι κρισιμότερης σημασίας. Γιατί οδηγεί στην ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά ανέφερα πως το 32% των καταναλωτών παγκοσμίως αξιολογεί ως σημαντική την προστασία των δεδομένων τους και για το 90% εξ΄αυτών συνιστά το πιο σημαντικό στοιχείο για τις αγορές τους.

Παράλληλα, επιταχύνει τη διείσδυση των ψηφιακών εργαλείων και ενισχύει τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κανονισμός είναι μια ευκαιρία αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου και συνιστά χρήσιμο εργαλείο μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Παρα ταύτα, παραμένουν ζητούμενα η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, η αποτροπή υπερβάσεων και η επιτήρηση της εφαρμογής και επιβολής του. Ακόμη και σήμερα, χρήζουν αποσαφήνισης καίρια ζητήματα.
Θερμά συγχαρητήρια στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ – ΕΑΗΙΑ) για την πρωτοβουλία καθώς και στην κα Άννα Κουτουλάκη (δικηγόρος) για την εξαιρετική εκδήλωση και τον άψογο συντονισμό της ημερίδας.
Τίμησαν με την παρουσία τους και τις συμβολές οι διακεκριμένοι ομιλητές, Απόστολος Βόρρας, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Data Protection & Digital Technologies της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου – Μπακάλης – Βενιέρης – Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal) ο οποίος αναφέρθηκε στη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 6 χρόνια μετά και τα πρόστιμα της εποπτικής αρχής, καθώς και ο κος Μάνος Δημογεροντάκης δικηγόρος στην ίδια δικηγορική εταιρεία, ο οποίος αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για το whistleblowing.